8M Barcelona: The day working women stop the world

Photo credit and copyright, Juli Iturralde

Photo credit and copyright, Juli Iturralde

The day began in Barcelona on the eve of the 8M, with the traditional march with the slogan "La Nit és Nostra" (Night is ours) starting at 8:00 pm and making a tour from Plaza Joanic up to the Eixample. A non-mixed march that brought together, according to the Urban Guard, some 3,500 parcipants campaigning against sexist violence, racism and discrimination.

While the next day, the 8M kicked off really early with women in general, trans and lesbians to realize a general strike. Data from the Urban Guard estimated that some 200,000 people gathered, while different organizations quote around 600,000, the truth is that the streets were full, the traffic completely gridlocked and the huge numbers showed up in strength on the streets of Barcelona.

From the first hour your could see how the streets were dyed with lilac, with different banners alluding to the strike and anti-male chauvinism, anti-patriarchal, inclusive and vindictive messages. Many businesses that joined or supported the gathering had in their windows posters such as "This space supports the feminist strike".

The demonstration was called at between 6:00 pm and 6:30 pm depending on the starting point and ending in Plaza Catalunya where the final act took place and different documents were read. During the demonstration there were applauses, songs such as "Visca, visca, visca, la lluita feminista!", and also the group Percudones that played music, walking down from Passeig de Gracia to Plaza Catalunya, where they closed their participation by inviting to dance in the heat of the drums to all those who were there.

Credit: Juli Iturralde

Credit: Juli Iturralde

Versión en español

La jornada comenzó en Barcelona en la víspera del 8M con la tradicional marcha nocturna bajo el lema "La Nit és Nostra" partiendo a las 20.00 hs y realizando un recorrido desde Plaza Joanic hasta adentrarse en el Eixample, una marcha no mixta que reunió, según la Guardia Urbana, unas 3.500 participantes reclamando contra la violencia machista, el

racismo y la discriminación.

Mientras que al día siguiente el 8M convocó desde muy temprano a las mujeres, trans y lesbianas a realizar una huelga general estudiantil, laboral y de consumidores. Datos de la Guardia Urbana indicaron que la huelga reunió unas 200.000 personas, mientras que distintas

organizaciones hablaron de unas 600.000, lo cierto es que las calles estaban colmadas, el

transito totalmente colapsado y la fuerza en la calle.

Desde primera hora se pudo ver como las calles se iban tiñendo de lila, con distintas pancartas haciendo alusión a la huelga y con mensajes antimachistas, antipatriarcales, inclusivos y reivindicativos. Muchos negocios que adhirieron o apoyaron al encuentro tenían en sus escaparates carteles con leyendas como "Este espacio apoya la huelga feminista".

La manifestación fue convocada entre las 18.00 y 18.30 hs dependiendo del

punto de partida, se dió por finalizada en la Plaza Cataluña donde se realizó el acto final en el que se leyeron distintos documentos.

Durante la manifestación no faltaron los aplausos , los cánticos como "Visca, visca, visca, la lluita feminista!" y también contó con la presencia de la agrupación Percudones que le pusieron

música y baile bajando desde Paseo de Gracia hasta Plaza Catalunya donde cerraron su

participación invitando a bailar al calor de los tambores a quienes estaban allí.

Credit: Juli Iturralde

Credit: Juli Iturralde

Versiò en Catalá

La jornada va començar a Barcelona en la vigilia de l'8M amb la tradicional marxa norctura amb el lema "La Nit és Nostra" partint a les 20.00 hs i realitzant un recorregut de Plaça Joanic fins entrar a l'Eixample. Una marxa no mixta que va reunir, segons la Guàrdia Urbana, unes 3.500 d'armats reclamant contra la violència masclista, el racisme i la discriminació.

Mentre que l'endemà el 8M va convocar des de molt d'hora a les dones, trans i lesbianes a fer una vaga general de consum, laboral i estudiantil. Dades de la Guàrdia Urbana van estimar que es reunit unes 200.000 persones, mentre que diferents organitzacions parlen de 600.000, la veritat és que els carrers estaven satisfetes, el trànsit totalment col·lapsat i la força al carrer.

Des de primera hora ja es va poder anar veient com els carrers s'anaven tenyint de lila, amb diferents pancartes fent al·lusió a la vaga i amb missatges antimasclistas, antipatriarcals, inclusius i reivindicatius. Molts negocis que van adherir o van donar suport al mateix tenien en els seus aparadors cartells com "Aquest espai dóna suport a la vaga feminista".

La manifestació que va ser convocada entre les 18.00 i 18.30 h depenent del punt de partida i donant per finalitzada a la Plaça Catalunya on es va realitzar l'acte final on es van llegir diferents documents. Durant la manifestació no van faltar els càntics com "Visca, visca, visca, la lluita feminista!", aplaudiments i també va comptar amb el grup de Percudones que li van posar música i ball baixant des Passeig de Gràcia fins a Plaça Catalunya on van tancar la seva participació convidant ballar als que eren allà a la calor dels tambors


Germany Health Insurance
Write a comment ...
Post comment
Cancel